DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN CHẤT LỎNG THỰC PHẨM

Đội xe bồn 15.000 lít chuyên vận chuyển chất lỏng thực phẩm: nước tinh khiết,cồn, rượu, mật rỉ, các loại dầu (dầu cá, dầu ăn, dầu thực vật, dầu điều, dầu nành, dầu mè, mỡ cá,...) có thể đáp ứng bất kể đơn hàng lớn nhỏ, với công suất 500 tấn hàng hóa/ ngày và luôn sẵn sàng gia tăng đầu tư cho các đơn hàng lớn hơn nữa.
Đội xe bồn 25.000 lít chuyên vận chuyển chất lỏng thực phẩm: nước tinh khiết, cồn, rượu, mật rỉ, các loại dầu (dầu cá, dầu ăn, dầu thực vật, dầu điều, dầu nành, dầu mè, mỡ cá,...) có thể đáp ứng bất kể đơn hàng lớn nhỏ, với công suất 500 tấn hàng hóa/ ngày và luôn sẵn sàng gia tăng đầu tư cho các đơn hàng lớn hơn nữa.
Đội xe bồn 45.000 lít chuyên vận chuyển chất lỏng thực phẩm: nước tinh khiết,cồn, rượu, mật rỉ, các loại dầu (dầu cá, dầu ăn, dầu thực vật, dầu điều, dầu nành, dầu mè, mỡ cá,... có thể đáp ứng bất kể đơn hàng lớn nhỏ, với công suất 500 tấn hàng hóa/ ngày và luôn sẵn sàng gia tăng đầu tư cho các đơn hàng lớn hơn nữa.
Đội xe bồn 30.000 lít chuyên vận chuyển chất lỏng thực phẩm: nước tinh khiết,cồn, rượu, mật rỉ, các loại dầu (dầu cá, dầu ăn, dầu thực vật, dầu điều, dầu nành, dầu mè, mỡ cá,...) có thể đáp ứng bất kể đơn hàng lớn nhỏ, với công suất 500 tấn hàng hóa/ ngày và luôn sẵn sàng gia tăng đầu tư cho các đơn hàng lớn hơn nữa.