DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI LỎNG

Đội xe bồn 45.000 lít chuyên vận chuyển chất thải công nghiệp, chất thải xử lý môi trường, bùn vi sinh, nước xử lý,...có thể đáp ứng bất kể đơn hàng lớn nhỏ, với công suất 500 tấn hàng hóa/ ngày và luôn sẵn sàng gia tăng đầu tư cho các đơn hàng lớn hơn nữa.
Đội xe bồn 30.000 lít chuyên vận chuyển chất thải công nghiệp, chất thải xử lý môi trường, bùn vi sinh, nước xử lý,...có thể đáp ứng bất kể đơn hàng lớn nhỏ, với công suất 500 tấn hàng hóa/ ngày và luôn sẵn sàng gia tăng đầu tư cho các đơn hàng lớn hơn nữa.
Đội xe bồn 25.000 lít chuyên vận chuyển chất thải công nghiệp, chất thải xử lý môi trường, bùn vi sinh, nước xử lý,...có thể đáp ứng bất kể đơn hàng lớn nhỏ, với công suất 500 tấn hàng hóa/ ngày và luôn sẵn sàng gia tăng đầu tư cho các đơn hàng lớn hơn nữa.
Đội xe bồn 15.000 lít chuyên vận chuyển chất thải công nghiệp, chất thải xử lý môi trường, bùn vi sinh, nước xử lý,...có thể đáp ứng bất kể đơn hàng lớn nhỏ, với công suất 500 tấn hàng hóa/ ngày và luôn sẵn sàng gia tăng đầu tư cho các đơn hàng lớn hơn nữa.