ISO 22000 CÓ THỂ THAY THẾ GIẤY VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ISO 22000 CÓ THỂ THAY THẾ GIẤY VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
ISO 22000 ĐÃ BAO GỒM CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
15:09, 17/05/2023

Theo Điều 12 tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm:” Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 Tiêu chuẩn sẽ không thuộc diện phải xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Chính vì thế, tổ chức cung cấp thực phẩm đã đạt chứng chỉ ISO 22000 sẽ không cần phải xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ý kiến bạn đọc
ISO 22000 CÓ THỂ THAY THẾ GIẤY VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM